Kategorie
Rychlý kontakt

Prodejna:
tel.: +420 556 205 381

Obchodní oddělení:
tel.: +420 556 205 360
      +420 556 205 367

info@pks-servis.cz

  • facebook
  • facebook

Reklamační řád

 

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s našimi Obchodními podmínkami a s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Skryté vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději v záruční době. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.

Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta 12 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

vady vzniklé běžným používáním

nesprávným použitím výrobku

nesprávným skladováním

zboží bylo reklamováno po záruční době

zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno

zboží bylo používáno v rozporu s návodem k obsluze

zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem

došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

 

Reklamovatelné je zboží, jehož kvalita nebo množství se odchyluje od sjednaných podmínek.

Postup při reklamaci:

• informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

• zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

• do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu

• přiložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží

 

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

 

Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, vznikne při oprávněné reklamaci kupujícímu dle volby prodávajícího právo na odstranění vad nebo výměnu zboží nebo poskytnutí slevy nebo na odstoupení od smlouvy.

Pro vyřízení reklamace poskytne kupující prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu k odstranění vad zboží. Pokud tak neučiní kupující, určí lhůtu prodávající. Po uplynutí této lhůty je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit případně požadovat slevu z kupní ceny.

Uplynou-li výše uvedené lhůty zaniká odpovědnost prodávajícího za vady.

 

Podrobnější podmínky k reklamačnímu řádu jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách.