Kategorie
Rychlý kontakt

Prodejna:
tel.: +420 556 205 381

Obchodní oddělení:
tel.: +420 556 205 360
      +420 556 205 367

info@pks-servis.cz

  • facebook
  • facebook

Balné a poštovné

 

Cena poštovného se liší podle váhy objednaného zboží.

Při dodávce nad 5 000,- Kč provedeme zaslání zboží zdarma. Doprava zboží nad 50 kg nebo nad 1 m délky bude řešena individuálně.

Spolu s dodaným zbožím společnost PKS servis spol. s r.o. vždy předá zákazníkovi dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Zákazník je povinen po zkontrolování kartonáže zboží dodací list podepsat a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.

Společnost PKS servis spol. s r.o. vystaví zákazníkovi daňový doklad - fakturu, kterou zákazníkovi předá při předání zboží spolu s dodacím listem. Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také minimálně tyto údaje:

1. Označení a číslo faktury.
2. Název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).
3. Bankovní spojení prodávajícího.
4. Datum splatnosti kupní ceny.
5. Popis dodaného zboží a jeho množství.
6. Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.


Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží,resp. předáním prvnímu přepravci.