Kategorie
Rychlý kontakt

Prodejna:
tel.: +420 556 205 381

Obchodní oddělení:
tel.: +420 556 205 360
      +420 556 205 367

info@pks-servis.cz

  • facebook
  • facebook

Dodací lhůty

 

Běžná dodací lhůta je do 3 až 14 dnů (dle druhu zboží), není-li uvedeno jinak. U některých dodavatelů však může trvat dodací lhůta i 30 dní a déle. V tomto případě Vás bude kontaktovat náš technik a informovat o skutečnostech.

Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení sjednané dodací lhůty v případě tzv. vyšší moci (zejména přírodní pohromy, stávky, války, požáry, veřejnoprávní překážky, překážky znemožňující dopravu).

Prodávající po pominutí překážky vyšší moci dodá kupujícímu zboží v dodatečné lhůtě, kterou se původní dodací lhůta prodlouží o dobu trvání překážky z titulu vyšší moci, prodloužené o 5 pracovních dnů.

Prodávající je oprávněn v případě postupného či vícečetného plnění témuž kupujícímu neposkytnout další plnění v případě, že kupující je v prodlení s plněním svého závazku vůči prodávajícímu.