Kategorie
Rychlý kontakt

Prodejna:
tel.: +420 556 205 381

Obchodní oddělení:
tel.: +420 556 205 360
      +420 556 205 367

info@pks-servis.cz

 • facebook
 • facebook

Možnosti platby

 

V hotovosti

Zboží zapaltíte hotově v našem skladu. Pro Vaši bezpečnost a ochranu můžete být požádání o předložení průkazu totožnosti.

Dokladem o zaplacení se stává předmětná faktura s uvedením formy úhrady „hotově", opatřená razítkem společnosti PKS servis spol. s r.o., podpisem pracovníka, který fakturu vystavil a podpisem pracovníka, který hotovost přijal a textem „zaplaceno".

Dobírkou

Zboží zaplatíte přepravci při dodání, přímo na Vámi určené adrese

Platba předem - proforma

Bankovní spojení:
ČSOB Ostrava – pro CZK
č.ú.: 373 657 603 / 0300
IBAN: CZ09 0300 0000 0003 7365 7603

ČSOB - devizový účet EUR:
č.ú.: 192 053 771 / 0300
IBAN: CZ33 0300 0000 0001 9205 3771
SWIFT kód: CEKO CZ PP

 • Při využití služeb jiných bank může dokončení objednávky trvat 1-3 pracovní dny.
 • Po odeslání objednávky Vám obratem zašleme údaje pro provedení platby (číslo účtu, variabilní symbol a částku).
 • O průběhu vyřizování objednávky Vás budeme informovat na Vaši emailovou adresu.

 

Platebním příkazem (na fakturu)

Pro ty zákazníky, kteří u nás nakupují pravidelně a v dostatečně velkém odběru máme možnost odběru na fakturu. Ten je možný na základě předložení závazné objednávky, která má tyto náležitosti:

 • kompletní fakturační údaje odběratele a dodavatele,
 • adresa dodání a konečný příjemce,
 • způsob převzetí / dopravy,
 • bankovní spojení a návrh platebních podmínek,
 • výčet objednávaného zboží a jeho přibližná cena,
 • kontaktní osoba, telefon (fax, email),
 • razítko firmy a podpis odpovědné osoby.

 

Originál závazné objednávky je nutné doručit osobně/poštou, případně její kopii poslat naskenovanou jako přílohu mailu nebo faxem (preferováno k urychlení vyřízení objednávky).

 

Zvláštní případy plateb

V případě, že se kupující nachází v insolvenčním řízení, potom je povinen kupní cenu uhradit předem, před převzetím zboží na základě zálohové faktury, kterou je na žádost kupujícího prodávající povinen vystavit. Po dobu splatnosti zálohové faktury se prodlužuje doba plnění smlouvy ze strany prodávajícího. Nebude-li zálohová faktura v termínu splatnosti uhrazena je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že je proti kupujícímu zahájeno insolvenční řízení, potom se veškeré faktury vystavené prodávajícím stávají splatné v den, kdy bylo vůči kupujícímu zahájeno insolvenční řízení. Prodávající je oprávněn v tomto případě pozastavit plnění kupujícímu poskytované, pokud nebudou veškeré faktury uhrazeny. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dní, od zahájení insolvenčního řízení, informovat prodávajícího. Pokud kupující poruší tuto svou povinnost, potom odpovídá za škodu tímto vzniklou prodávajícímu.

Změna ceny

V případě, že zboží prodávající nemá na skladě a objednává jej pro kupujícího u svého dodavatele a tento jej dodá za vyšší nežli prodávajícím předpokládanou cenu, souhlasí kupující s tím, aby prodávající cenu kupujícímu přiměřeně zvýšil.

V případě, že jednostranné zvýšení přesáhne 2 % z původně sjednané ceny, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.