Kategorie
Rychlý kontakt

Prodejna:
tel.: +420 556 205 381

Obchodní oddělení:
tel.: +420 556 205 360
      +420 556 205 367

info@pks-servis.cz

  • facebook
  • facebook

Ochrana osobních údajů

 

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Firma PKS servis spol. s r.o. prohlašuje, že se všemi údaji uvedenými při registraci a uloženými v interním informačním systému firmy PKS servis spol. s r.o. se zachází dle odpovídajících právních ustanovení o ochraně osobních údajů, resp. veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Údaje mohou být používány k marketingovým účelům, k zasílání informací o akcích, novinkách a službách, nabízených firmou PKS servis spol. s r.o. Kupující má právo zpracování osobních údajů pro marketingové účely bezplatně odepřít a má právo informace o své osobě/firmě opravovat a doplňovat. V takovém případě je nutno zaslat odpovídající e-mailovou žádost na adresu pks@pks-servis.cz.

Účel zjišťování a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje (např. jméno, e-mailová adresu) zjišťujeme a zpracováváme pouze tehdy, jestliže tyto údaje zadáte do vstupního pole, nebo prostřednictvím e-mailu při poptávce, nebo požadavku určitého plnění či nabídky a odešlete nám je, resp. se zjišťováním a zpracováním těchto údajů souhlasíte. Tyto údaje jsou z Vaší strany poskytovány dobrovolně. Navážete-li spojení se společností PKS servis spol. s r.o., zpracovávají se Vaše osobní údaje pouze ke stanovenému účelu (např. k odpovědi na Váš e-mailový dotaz, informování o produktech a službách).

Kmenová data

Na základě závazných ustanovení příslušných zákonů či nařízení k tomu oprávněných orgánů smíme v jednotlivých případech tato data/údaje (kmenová data) sdělovat, pokud je to třeba pro účely trestního stíhání, odvrácení nebezpečí, plnění zákonných úkolů orgánů veřejné moci či hájení práv duševního vlastnictví.

Uživatelská data

Vaše osobní údaje zjišťujeme a zpracováváme, pokud je to nezbytné, pro chod aplikace naší internetové nabídky (uživatelská data). K uživatelským datům patří hlavně ukazatele pro Vaši identifikaci a údaje o začátku a konci využívání nabídky. Pro reklamní účely a podle potřeby pro sestavení internetové nabídky jsou Vaše osobní údaje zpracovávány jen s Vaším výslovným souhlasem. Máte právo podat kdykoliv proti využívání Vašich osobních údajů námitku.

Právo na informaci

Máte právo na informaci o údajích, která jsou k Vaší osobě nebo k vašemu pseudonymu uložena a zpracovávána. Na požádání Vám může být informace zaslána rovněž elektronicky. Za tímto účelem se na nás můžete obrátit poštou nebo e-mailem na adresu pks@pks-servis.cz.

Vymazání osobních údajů

Vymazání Vašich uložených osobních údajů se provádí v případě, jestliže odvoláte svůj souhlas, jestliže jejich znalost podmíněná uložením není již pro splnění sledovaného účelu nutná, nebo zda je či bude jejich uložení ze zákonných důvodů nepřípustné.