Kategorie
Rychlý kontakt

Prodejna:
tel.: +420 556 205 381

Obchodní oddělení:
tel.: +420 556 205 360
      +420 556 205 367

info@pks-servis.cz

  • facebook
  • facebook

Platnost všeobecných obchodních podmínek

 

Pokud existuje k obchodnímu případu samostatná kupní smlouva, pak ujednání uvedená ve smlouvě mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP).

Ustanovení uvedená ve VOP mají přednost před ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pro případ, že kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považují se za součást kupní smlouvy uzavřené ústní formou také tyto VOP.